Sähkön tuotannon todentaminen

Sähkön tuotantotukien todentaminen

Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jolla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Lisäksi sähköntuottaja osallistuu sähkömarkkinoille ja saa sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä. Energiavirasto hallinnoi syöttötariffijärjestelmää tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) avulla. Sähkön tuotantotuki edellyttää Energiaviraston hyväksymän kolmannen osapuolen todennuksia.

Uusiutuvia energialähteitä ovat:

Tuulivoima
Vesivoima
Biomassa
Ilmalämpöenergia
Geo- ja hydroterminen energia
Kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut