Sähkön tuotannon todentaminen

Sähkön tuotantotukien todentaminen

Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jolla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Lisäksi sähköntuottaja osallistuu sähkömarkkinoille ja saa sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä. Energiavirasto hallinnoi syöttötariffijärjestelmää tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) avulla. Sähkön tuotantotuki edellyttää Energiaviraston hyväksymän kolmannen osapuolen todennuksia.

Sähkön alkuperän varmentaminen

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Sähkön alkuperätakuujärjestelmän tavoitteena on edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä ja varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus.Sähkön alkuperätakuita myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle. Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö, jolle on myönnetty alueperätakuu, tulee tehdä riippumattoman todentajan todennus.

Uusiutuvia energialähteitä ovat:

Tuulivoima
Vesivoima
Biomassa
Ilmalämpöenergia
Geo- ja hydroterminen energia
Kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut