Palvelut

Enemi Oy on FINAS akkreditoima päästökauppatodentaja (VB03)

Akkreditoinnin piiriin kuuluvat

  • Päästökauppatodentaminen (ETS)
  • Sähkön tuotantotuen todentaminen

Olemme myös Energiamarkkinaviraston valtuuttama

  • Sähkön alkuperän todentaminen

Todentamisen lisäksi tarjoamme johtamisjärjestelmästandardeihin liittyviä koulutuspalveluita.

Päästökauppatodentaminen

Päästökaupan todentaminen (GHG verification) on velvoittavaa päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa on yhteydessä päästölupaan.

Sähkön alkuperän ja tuotantotuen todentaminen

Tuotantotuella tuetaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Johtamisjärjestelmästandardeihin liittyvät koulutuspalvelut

Enemillä on pitkä koulutuskokemus ja palaute on ollut hyvää. Kouluttajilla on vankka standardituntemus ja paljon kenttäesimerkkejä soveltamisesta.

KESTÄVYYSJÄRJESTELMÄTODENTAMINEN

RED II -direktiivi tulee kattamaan tulevaisuudessa myös sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottavat laitokset, jotka käyttävät biopolttoaineita. Kestävyysjärjestelmän piiriin tulee hakeutua 30.6.2021 mennessä ja ennen hakemuksen lähettämistä tulee olla kestävyysjärjestelmä todennettu.
Enemi Oy on käynnistänyt akkreditointiprosessin ja hakenut Energiavirastolta tilapäistä hyväksyntää toimia kestävyysjärjestelmien todentajana.