Palvelut

Enemi Oy on FINAS akkreditoima päästökauppatodentaja (VB03)

Akkreditoinnin piiriin kuuluvat

  • Päästökauppatodentaminen (ETS)
  • Sähkön tuotantotuen todentaminen

Olemme myös Energiamarkkinaviraston valtuuttama

  • Sähkön alkuperän todentaminen

Todentamisen lisäksi tarjoamme johtamisjärjestelmästandardeihin liittyviä koulutuspalveluita.

Päästökauppatodentaminen

Päästökaupan todentaminen (GHG verification) on velvoittavaa päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa on yhteydessä päästölupaan.

Sähkön alkuperän ja tuotantotuen todentaminen

Tuotantotuella tuetaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Johtamisjärjestelmästandardeihin liittyvät koulutuspalvelut

Enemillä on pitkä koulutuskokemus ja palaute on ollut hyvää. Kouluttajilla on vankka standardituntemus ja paljon kenttäesimerkkejä soveltamisesta.

Johtamisjärjestelmäsertifiointi

Tulevaisuudessa palveluvalikoima laajenee myös kattamaan järjestelmäsertifioinnin. Palveluvalikoimaan tulevat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien sertifiointi. Akkreditointiprosessi on käynnissä.

Enemi Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmien sertifiointipalveluja, joissa kaikki tärkeimmät standardit voidaan auditoida erikseen tai yhdessä tehokkaasti integroiden. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu periaatteena nostaa asiakkaan liiketoiminnan arvoa olematta kuitenkaan konsultoivassa roolissa. Käytämme sisäisesti ohjetta ”Value added auditing”.

Akkreditoinnin piiriin tulevat kuulumaan ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.