Päästökauppa

Päästökaupan todentaminen

Päästökaupan todentaminen (GHG verification) on velvoittavaa päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa on yhteydessä päästölupaan, jonka vaatimuksena on päästöjen suunnitelmallinen tarkkailu ja raportointi tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Akkreditoituna todentajana (VB03) Enemi on taho, joka käy vuosittain todentamassa päästöt, tuotantotiedot sekä kestävyysjärjestelmän.

Toimialueisiin kuuluvat

Polttoaineiden poltto laitoksissa
Kalkin tuotanto tai dolomiitin tai magnesiitin kalsinointi
Lasin valmistus, mukaan lukien lasikuidut
Keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla
Eristysmateriaalin valmistus mineraalivillasta
Kipsin kuivaus tai kalsinointi tai kipsilevyjen ja muiden kipsituotteiden valmistus
Massan valmistus puusta tai muista kuitumateriaaleista
Paperin tai kartongin valmistus
Muut direktiivin 2003/87/EY 10a artiklan mukaiset toiminnot

JULKINEN SITOUTUMINEN RIIPPUMATTOMUUTEEN

Enemi Oy suorittaa päästökauppaan liittyviä lakisääteisiä todentamistehtäviä sekä sähköntuotantotukijärjestelmään ja sähkön alkuperän varmentamiseen liittyviä lakisääteisiä varmentamistehtäviä.

Lataa PFD

Oikaisuvaatimusohjeet

Todentajan päästökauppalain (311/2011 ja 1014/2015) § 76 nojalla antamaanlausuntoon saa hakea oikaisua todentajalta 14 päivän kuluessa lausunnontiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivääei lasketa mukaan.

Tutustu oikaisuvaatimuksen ohjeisiin:

Lataa PFD