Energianhallintajärjestelmä (ISO 50001)

Sertifioitu ISO 50001 energianhallintajärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen energiankulutuksen hallintaan ja vähentämiseen. Energiankulutuksen pienentäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa, joka kannattaa toteuttaa järjestelmällisesti, toimivilla prosesseilla.

Järjestelmällisyys ja sertifioidut toimenpiteet ovat myös kustannustehokkaita menetelmiä.

Tätä varten on olemassa ISO ​50001 -standardi, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan omaa energiastrategiaansa huomioiden toimintaympäristön haasteet sekä vallitsevan lainsäädännön ja asiakasvaatimukset. Samalla liiketoiminnan ympäristöriskit saadaan hallintaan.

Toimialueisiin kuuluvat

Auttaa yrityksen toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä.

Tuo selvää kilpailuetua selkeästi esitettävän ja dokumentoidun energiatehokkuusohjelman ja -tavoitteiden muodossa. Yrityksen tietoisuus omista energiavaikutuksistaan sekä -näkökohdista kasvaa.

Kun yritys on saanut ISO 50001 -sertifikaatin, sillä on positiivinen vaikutus myös yrityksen imagoon. Tämän päivän sidosryhmät arvostavat energiatehokkuutta. Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden tekemien arviointikäyntien määrä vähenee, koska energianhallintajärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima.

Tilaa Enemi Oy:ltä tunnustettu energianhallintajärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä, jotka auttavat yritystänne energianhallintajärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Akkreditointiprosessi on käynnissä!

Sertifiointiprosessi

Sertifioinnin olennainen edellytys on pätevän kolmannen osapuolen, kuten Enemin, tekemä riippumaton, puolueeton ja objektiivinen arviointi.

Sertifioinnin yhteydessä sertifiointiauditointi on aina osa sertifiointiprosessia, joka on suunniteltu kestäväksi. Siihen kuuluu täysimittainen järjestelmäauditointi ja järjestelmän seuranta, joka kattaa vähintään kolmen vuoden ajanjakson.

Varsinaisessa sertifiointiauditoinnissa auditoijamme tarkastavat, että järjestelmä on tiettyjen standardien tai sääntökokonaisuuksien mukainen paikan päällä asiakkaan tiloissa. Poikkeustapauksissa sertifiointi voidaan myös osittain suorittaa, korvata tai täydentää etäauditoinneilla (ei paikan päällä).

Sertifiointiauditointi päättyy auditointiraporttiin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Kun sertifiointipäätöksen tekijä on todennut ja vahvistanut vaatimustenmukaisuuden, se tunnustetaan virallisesti asiakirjalla – sertifikaatilla. Sertifikaattiin merkitään sekä sertifioinnin soveltamisala että voimassaoloaika.