Koulutuspalvelut

Johtamisjärjestelmästandardeihin liittyvät koulutuspalvelut

Enemillä on pitkä koulutuskokemus ja palaute on ollut hyvää. Kouluttajilla on vankkastandardituntemus ja paljon kenttäesimerkkejä soveltamisesta.

ISO 9001

Laatujohtamisjärjestelmän selkokielinen tulkinta ja sovellusohjeet käytäntöön. Näillä kursseilla kytketään arkitekeminen ja liiketoiminnan johtaminen yhteen.

ISO 14001

Auttaa ymmärtämään ympäristönsuojelun merkityksen ja hyödyntää standardia ympäristönsuojelun tehostamisessa.

ISO 45001

Työturvallisuus on yrityksen menestymisen yksi kulmakivi. Näillä kursseilla käydään läpi työntekijöiden ja työnantajan yhteinen kieli työturvallisuustason parantamiseksi.

Sisäinen auditointi

Kaksipäiväisillä sisäisen auditoinnin koulutuksilla käydään läpi vaatimusten mukaisuusstandardinpääkohdat ja mennään pintaa syvemmälle harjoitusten kautta. Kurssi sisältää käytännön harjoituksia ja ryhmätöitä.

Johdon katselmus

Johdon katselmus on yhtiön ylimmän johdon tilinpäätösanalyysiin verrattava tapahtuma, missä ylimmän johdon tulisi analysoida, kuinka hyvin johtamisjärjestelmä toimii ja vastaako se yhtiön johdon tahtotilaa sekä tukeeko se strategian toteutumista.
Kaikki koulutukset on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan tiloissa.

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Asiakkailta saatua palautetta koulutuksistamme

Hyvät kokemuspohjaiset esimerkit sekä asiantuntemus.

Osaa asiansa vakuuttavasti sekä omaa hyvän ulosannin.

Sakarin kursseilla on ilo olla. Tieto on hyvää ja ajantasaista.

Kurssimateriaali looginen ja selkeä.